Afkøling af luftsolfangere

Luftsolfangerens måde at køle sig selv på er afgørende

En god, moderne luftsolfanger har i dag som standard fået bygget den strøm-producerende solcelle ind i selve panelet i stedet for placering udenpå. Inde i panelet sidder solcellen diskret og beskyttet mod stenslag og andet. Samtidig med at solcellen hér afgiver sin egen varme til panelet og dermed til huset - i modsætning til en placering på panelets yderside, hvor den strømproducerende solcelle både vil skygge for det aktive luftsolfangerareal og iøvrigt aflevere sin egen opsamlede varme ud i det fri.

Men en beskyttet placering af solcellen inde i panelet stiller krav til anlæggets evne til at afkøle sig selv. For inde i panelet kan der blive op til 140 grader varmt, når anlægget er slukket og ventilatoren ikke kører. Så høj en temperatur kan hverken solcellen eller ventilatoren i panelet tåle på sigt. Derfor er en ’selvafkøling’ af luftsolfangeren ved slukket tilstand – altså med afbrudt ventilator - absolut nødvendig.

Konstruktionsprincipper for selvafkøling af luftsolfangeren i form af en ekstra ventilator, som i ’slukket tilstand’ begynder at blæse luft inde fra huset ud gennem solfangerpanelet for at køle panelet, er ikke nogen god løsning.

Af flere grunde. Den ene - og vigtigste - er, at udblæsningen af brugt luft inde fra huset og ud gennem panelet, altid over tid vil føre til aflejringer af organisk materiale inde i panelet. Panelets ydelse vil falde i takt med, at den indvendige side af panelets gennemsigtige dæklag og panelets filter udsættes for aflejringer.

Det betyder, at kunden selv eller en montør på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at afmontere, adskille og rense hele panelet indvendig. Det er et tids-krævende arbejde, uanset om det bliver nødvendigt om et halvt eller om tre år.

Den anden grund til at ekstra-ventilatoren i luftsolfangerpanelet er en dårlig løsning er den enkle, at man som bruger med den separate 'køleventilator' må være indstillet på altid og konstant at kunne høre lyden fra anlægget køre, når solen skinner. Uden nogen mulighed for at 'slå lyden fra'.

Tredje grund er, at solcellen i et panel med separat køleventilator vil blive overophedet og ødelagt, hvis uheldet er ude og ekstraventilator/solcelle/ledning eller regulator af den ene eller anden tekniske grund ikke kører.

Kort sagt: En luftsolfangers selvafkøling skal virke sikkert i enhver tænkelig situation - og bør ikke kunne høres.

Og det er aldrig en god ide, at blæse brugt luft inde fra huset ud gennem et luftsolfangerpanel. For et luftsolfangerpanel skal være rent og forblive rent indvendig for at virke ordentligt.

Se illustration af: SolarVenti under selvafkøling ...

 Download brochuren
Tør og varm luft med SolarVenti

Download artiklen om montage af en SolarVenti luftsolfanger. (artiklen er på norsk).
Lun luft til kjelleren

Download Prisliste 2012