Med uafhængig køling

Hvis man vil have mulighed for at køle udestuen samtidig med, at ventilatoren som blæser udestuens luft ind i stuerne (A) er slukket, kan Standard Udestuesæt suppleres både med termostat og et ekstra ventilations
sæt (B), som placeres i udestuen.

Termostaten sørger selv for, at den ekstra ventilator i udestuen begynder at køre, så snart strømmen til ventilatoren ind i huset (A) er afbrudt.