Santex Elegance - Unikke detaljer 2

1. SKYDEPARTIER
Inkluderer gode tolerancemål i hele systemet.

1. Tætningsliste mellem glasparti og ramme.
2. Beskyttende vandnæse på øvre og nedre profil leder vandet væk.
3. Sikkerhedsklodsen optager tolerancer i højden på ±7 mm og forhindrer, at partierne falder ud ved evt. sætning.
4. Sikkerhedsklods, isskraber, sneplov og hjulbeskytter – alt i et.
5. Indkapslede rustfri dobbelte hjulkuglelejer sikrer mere støjsvag gang.
6. Sporprofil forberedt til montering af Santex gulvliste.
7. Indbygget dræn i partierne.
2. FASTE PARTIER
Inkluderer gode tolerancemål i hele
systemet.

1. Tætningsliste mellem glasparti og
ramme.
2. Beskyttende vandnæse på øvre og nedre profil leder vandet væk.
3. Indbygget dræn i partierne.
4. Glas indfattet i gummiliste sikrer optimal tætning.

 

 Udestuer i limtræ

Komplet Santex brochure
(30 Mb stor zip fil - kan tage tid at hente)

DreamBuilder
er et værktøj fra Santex, hvor du i et online program kan tegne / opbygge en 3D model af af en udestue og se / få ideer og inspiration til hvorledes din egen kan / skal se ud.

Systemet kræver et lille hjælpeprogram der, hvis du ikke allerede har det på din computer, vil blive installeret automatisk.

Start DreamBuilder