Energibesparelse

Hvad har betydning for at få det optimale energiforbrug?
Det er nødvendigt, at tage husets placering samt vinduestype i betragtning, da vinduestypen varierer afhængig af husets placering med de 4 verdenshjørner.

G-værdien
betyder vinduets evne til at lade solens varme komme gennem ruden.

Husets placering
Ved nybyggeri er det væsentlig, at tage husets placering på grunden i forhold til verdens-hjørnerne med i planlægningen.

Det handler ikke kun om de enkelte vinduers evne til at holde på varmen, men også om at udnytte det gratis varmetilskud, som solen sender ind gennem vinduerne. 

Læs mere
om energibegreberne: www.rationel.dk/private/energi/energibegreber

Nord
denne facade modtager kun begrænset varmegivende stråler fra solen, og derfor bør der isoleres maksimalt. Det vil sige, at vinduerne skal have en så lav U-værdi som muligt.

Her kan Rationel tilbyde 3-lags ruder med en U-værdi ned til 0,77. Det betyder også, at det ud fra et energirigtigt synspunkt vil være godt at bygge større vinduesarealer mod nord.

Det sikrer et godt indeklima, og på nordsiden undgår man den overophedning, som kan finde sted på sydsiden.

Syd
her handler det om, at udnytte solens stråler til varmeenergi inde i huset. Derfor kan der med fordel vælges moderne 2-lags energiruder med en god U-værdi og som samtidig har en høj g-værdi.

På sydsiden er der mest sol, og derfor er det vigtigt med en høj g-værdi. Dog skal man være varsom med store glaspartier mod syd. Disse skal tilpasses det behov man har for varme, ellers er der stor risiko for overophedning af rummet i sommerperioden.

Dette kan afhjælpes ved solafskærmning som eksempelvis markiser og rullegardiner.

Øst og vest 
På øst og vestsiden bidrager solens stråler også til varmen inde i huset. Derfor kan der med fordel vælges moderne 2-lags energiruder med en god U-værdi og som samtidig har en høj g-værdi.

Også her skal man være varsom med de store glaspartier. Disse skal tilpasses det behov, som man har for varme.

Besparelse

Så meget kan det betyde for dig
De fleste danske husejere starter med at udskifte vinduerne, når boligens energiforbrug skal reduceres.

Omkring 30%
af al den energi, der bruges til boligopvarmning i ældre huse forsvinder ud gennem lukkede vinduer.

Betydelig energibesparelse
Derfor er nye og moderne vinduesløsninger en af de bedste investeringer, når der skal opnås en betydelig energibesparelse for et overkommeligt beløb.

Årlig besparelse:
 - 1.050 kg CO2
 - 395 liter olie
 - 3.160 kr. (pris pr. liter 8 kr.)

Andre fordele:
 - Besparelse på varmeregningen
 - Mindre udledning af CO2
 - Bedre indeklima
    - Mindre kuldenedfald
    - Mindre træk
    - Bedre mulighed for ventilation
 - Nye vinduer der passer til husets arkitektoniske stil.
  


 
Det rigtige valg
af vindue eller udskiftning
af samme, kan betyde en
væsentlig besparelse på
varmeregningen!

Generelt om dagslys
fra Bolius

Dagslys som opvarmning
fra Bolius

Prøv beregning
fra Totalkredit

Spareråd
fra Politiken