Udestueskolen – Skitsering

4 – Skitsering af udestuen

Tid til at tegne din nye udestue

En udestue, som er i forbindelse med en beboelsesejendom, kræver altid en byggetilladelse.
For at opnå en byggetilladelse kræver det, at du tegner en situationsplan (plan af hele grunden, med hus, udestue mv. tegnet på), en grundplan af udestuen med mål og tegninger af facaderne. Kontakt altid din kommune, før du begynder at tegne, kan der være særlige planer for dit område. Kommunen kan svare og hjælpe.

Det er kun skure, carporte og drivhuse på under 35 m2 der blot skal anmeldes til kommunen. (Selv hvis du ikke behøver at søge byggetilladelse, er der stadig andre krav i planlægning og byggeloven, som skal være opfyldt. Læs hvad der gælder på www.bygningsreglementet.dk)

Kontakt kommunens tekniske forvaltning (by og miljø) for at få oplysninger om, hvad der gælder i din kommune og de tegninger, der skal indgå i en ansøgning.

Disse tegninger er normalt påkrævet:

– Facade tegninger fra de sider, hvor udestuen er synlig
– En grundplan med mål
– Situationsplan

Start fx med hustegninger, der allerede eksisterer, og tegn udestuen på dem.

Leverandøren laver tegningerne

Du kan selvfølgelig også vælge, at få hjælp af en arkitekt, dette kan være en god ide, hvid du søger noget helt specielt. Søger du en standard udestue fra en udestueleverandør, kan du også tit købe dig til tegningerne der.
Dette er ofte en ret billig og let måde, da de i forvejen kender den udestue de skal tegne og alligevel skal få den tilpasset til dit hus.